Galimard 1747

B&M Parfums

Политика за поверителност

Този уебсайт bmparfums.com („Уебсайт”) се притежава и управлява от „Би енд Ем Парфюмс“ ООД.

С тази Политика на поверителност бихме желали да Ви разясним каква информация събираме на Уебсайта и начина, по който я обработваме и използваме.

Събирана информация

Ние не изискваме от Вас да се регистрирате или да предоставяте лична информация, за да разгледате нашия Уебсайт или за да осъществите достъп до съдържанието му.

Вие може да се свържете с нас чрез посочените данни за контакт – адрес, телефон, имейл.

В случай, че сте решили да се свържете с нас, като ни изпратите имейл чрез Формата за контакт се изисква да предоставите следните лични данни: име и e-mail адрес, а ако желаете – и телефонен номер. Събраната информация се обработва от „Би енд Ем Парфюмс“ ООД единствено с цел предоставяне на отговор на подаденото от Вас съобщение и за осъществяване на връзка с Вас, като наш клиент.

„Би енд Ем Парфюмс“ ООД не търгува с лични данни и не предоставя на трети страни данните получени в хода на горецитираната комуникация. Личната Ви информация се заличава след съответен период от време в зависимост от естеството на осъществената комуникация, но не по-късно от 365 дни след нея.

Политика за “бисквитки”

Използване на „бисквитки“ на нашия Уебсайт

Използваме „бисквитки“ на Уебсайта си с цел улесняване, подобряване на работата му и съхраняване на информация за потребителското поведение. При това не се съхраняват никакви лични данни, т.е. чрез „бисквитките“ на сайта не можем да Ви идентифицираме като личност, поради което спрямо събирането на тази информация не се прилага Общия регламент относно защитата на данните (Регламент 2016/679). Събраната информация от „бисквитки“ може да се използва в обобщен вид с цел анализ на потребителското поведение на Уебсайта, което ни позволява да подобряваме функционалността на сайта, потребителските пътеки и съдържанието.

Сесийни „бисквитки“

Тези „бисквитки“ Ви улесняват в ползването на сайта и съхраняват информация временно, само в рамките на сесията на използвания браузер. Информацията, която се съхранява чрез тях е кои страници сте посетили и как сте стигнали до дадена информация. Тези „бисквитки“ не събират информация от Вашето крайно устройство и се изтриват автоматично, когато напуснете Уебсайта или прекратите сесията на Вашия браузър.

Управление на използването на „бисквитки“

Браузърите позволяват управлението на „бисквитки“ от създадена за целта папка на Вашия браузър. Можете да блокирате получаването на „бисквитки“, да изтриете всички или част от тях, или да дадете настройки за предпочитания по отношение на ползването на „бисквитки“ преди да инициирате посещение на сайта. Изтриването или блокирането на „бисквитки“ може да повлияе неблагоприятно върху функционалността на нашия Уебсайт, а оттам и върху потребителското Ви преживяване на него.

Изключване или блокиране на „бисквитки“

Контролирането, изключването или блокирането на „бисквитките“ се управлява от настройките на браузера Ви. Пълната забрана на използването на всички „бисквитки“ може да рефлектира върху функционалното представяне на сайта, неговата ефективност и достъпването на определена информация. „Бисквитките“, които се ползват на нашия Уебсайт се заличават/изтриват автоматично след период от време, който варира в зависимост от предназначението на конкретната „бисквитка“, но не надвишава 365 дни.

В сила от м.февруари 2020 г.

error: Content is protected !!