Забелязали ли сте, че парфюмът не ухае по един и същи начин през целия ден? Това е така, защото ароматните нотки, от които е съставен, не могат да бъдат усетени едновременно. Всички те имат различна степен на летливост и начинът, по който се развиват, зависи от много други фактори, като температурата на тялото, състоянието на кожата, сезона, часа от денонощието и др. Всъщност, процесът на развитие, разпръскване и изпаряване на отделните аромати представлява жизненият цикъл на даден парфюм. Обикновено структурата, по която е изграден парфюмът, се разглежда като пирамида. Оттук следва и името й: олфактивна пирамида, в основата на която стоят базовите аромати, следват средните и най-отгоре са връхните. Много често разпределението е 50:25:25.

ВРЪХНИ НОТКИ: Най-летливите, чувствителни и леки аромати, които в същото време са най-силните и наситените; те са лицето на един парфюм; те не се развиват, а трайността им е до 30 min. от момента на напръскване.

СРЕДНИ НОТКИ: Преходни нотки, които имат за цел да прикриват базовите, докато те съзреят и придобият характерния си аромат, а също и да направят прехода между връхните и базовите нотки по-плавен и хармоничен; не са толкова интензивни, но са по-богати и наситени; те са сърцето на парфюма; обикновено са флорални и задават оригиналния характер на дадената композиция; трайността им е от 30 min. до 3 часа от напръскването на парфюма.

БАЗОВИ НОТКИ: Най-тежките и натрапчиви нотки следват средните; трябва им време за да се развият; те са основата на парфюма и определят неговата трайност, като запечатват съставките му; появяват се около 4 часа след напръскването и могат да се усетят по кожата и на следващия ден.

Трайността и наситеността на даден парфюм лесно могат да бъдат предвидени, въз основа на наличните ароматни нотки.